E-KONSULTACIJE

Uključite se

PRETRAGA

ANKETE

Polisa životnog osiguranja je:
 

Zaštitni fond FBiH
23. 05. 2011.

 

Adresa/sjedište: Jošanička 55/4, 71320 Vogošća

Telefon: 033/843-107

E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Web: www.zffbih.ba  

 

Zaštitni fond FBiH osnovan je 22.07. 2005. godine i  pod nadzorom je i kontrolom Agencije za nadzor osiguranja FBiH.

Organi uprave Zaštitnog fonda su: Skupština, Upravni odbor i direktor.

Zaštitnim fondom upravlja Upravni odbor koji čini  pet članova, a  imenuje ih i razrješava Skupština Zaštitnog fonda.

Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor.

 

Pravni okvir djelovanja:

  1. Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (''Službene novine FBiH'', br. 24/05) 

  2. Interni akti Zaštitnog fonda FBiH.

Djelatnost  Fonda:

 

Zaštitni fond FBiH vrši isplatu šteta u skladu s članom 15. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (''Službene novine FBiH'', br. 24/05).

Zaštitni fond FBiH  obavezan je  oštećenim stranama plaća odštetu u slučaju smrti ili fizičke povrede i materijalne štete  prouzrokovane  u saobraćajnim nesrećama kada:

  • lice odgovorno za nesreću ostane nepoznato, Zaštitni fond   obavezan je dati naknadu samo u pogledu šteta zbog smrti ili fizičkih povreda, u svim slučajevima gdje se nesreća desila na teritoriji FBiH; 

  • je nezgodu prouzrokovalo vozilo za koje nije ispunjena obaveza iz člana 3. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti , a posjed nad vozilom ima lice s prebivalištem u FBiH;

  • je protiv društva za osiguranje registriranog u FBiH pokrenut postupak posebne likvidacije zbog stečaja ili zbog oduzimanja dozvole za rad, zbog neispunjenja finansijskih obaveza po Zakonu o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ili Zakona od osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti.

 

BOSANSKI JEZIK

ONLINE POSJETIOCI