Е-КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПРЕТРАГА

АНКЕТА

Полиса животног осигурања је:
 

Е-КОНСУЛТАЦИЈЕ
08. 11. 2016.

 

еКОНСУЛТАЦИЈЕ 

УКЉУЧИТЕ СЕ

 

ТЕМА:  Правилник о поступцима за рјешавање спорова у области осигурања

 

ПЕРИOД ТРАЈАЊА КОНСУЛТАЦИЈА: ОД 08.11.-22.11.2016. ГОДИНЕ

  

ИЗЈАВА О СВРСИ:

 

Чланом 2. тачка е) Закона о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”,број: 12/04) прописано је да Агенција, уз континуирану сарадњу с агенцијама за надзор осигурања ентитета и Брчко дистрикта БиХ, рјешава спорове између агенција за надзор осигурања у погледу јединственог тумачења и примјене законодавства о осигурању на нивоу ентитета и Брчко дистрикта БиХ и издаје писмене одлуке и мишљења којим се осигурава јединствена примјена законодавства о осигурању. С тим у вези, чланом 7. Закона генерално је дат приказ рјешавања спорова од стране надлежног органа Агенције, односно утврђено је да се све процедуре за рјешавање спорова или питања рјешавају у складу с објављеним актима Агенције из члана 4. Закона.

Правилником о поступцима за рјешавање спорова у области осигурања уређују се поступци које Управни одбор Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини (даље у тексту: Управни одбор Агенције) проводи приликом рјешавања спорова у области осигурања између Агенције за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине, Агенције за осигурање Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (даље у тексту: Брчко дистрикт БиХ) и трећих земаља.


Коментари се могу доставити на е-mail:  Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

Преднацрт Правилника се може скинути са линка на почетку текста.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ONLINE ПОСЈЕТИОЦИ