E-KONZULTACIJE

Uključite se

PRETRAGA

ANKETA

Polica osiguranja života je:
 

Aktivnosti Agencije za osiguranje u BiH
Thursday, 11 July 2019

 

Dokumenti vezani za aktivnosti Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini se u elektronskom obliku mogu pregledati u nastavku.

 

Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja štrajka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 25/19)

 

PRORAČUN

Odobreni proračun Agencije za osiguranje u BiH za 2018. godinu

Godišnje izvješće Agencije za osiguranje u BiH (2017.)

Godišnje izvješće Agencije za osiguranje u BiH (2016.) 

 

IZVJEŠĆA, PLANOVI I PROGRAMI RADA

Prednacrt Izvješća o radu Agencije za osiguranje u BiH (2018.)

Izvješće o radu Agencije za osiguranje u BiH (2017.)

Izvješće o radu Agencije za osiguranje u BiH (2016.)

 

Nacrt programa rada Agencije za osiguranje u BiH (2019.)   

Program rada Agencije za osiguranje u BiH (2018.)

Program rada Agencije za osiguranje u BiH (2017.)

Program rada Agencije za osiguranje u BiH (2016.)

 

Srednjoročni plan rada Agencije za osiguranje u BiH (2019.-2021.)

Srednjoročni plan rada Agencije za osiguranje u BiH (2018.-2020.)

Srednjoročni plan rada Agencije za osiguranje u BiH (2016.-2018.) 

 

DOKUMENTI USVOJENI OD STRANE UPRAVNOG ODBORA

Analiza usuglašenosti zakona o obveznim osiguranjima u prometu

Smjernica za ocjenu usuglašenosti zakona o obveznim osiguranjima u prometu

 

HRVATSKI JEZIK

NOVOSTI

-
Promjena adrese
Wednesday, 07 November 2018

PUBLIKACIJE

Statistika tržišta osiguranja u BiH u 2018.

Preuzmi u PDF formatu