Е-КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПРЕТРАГА

АНКЕТА

Полиса животног осигурања је:
 

Активности Агенције за осигурање у БиХ
11. 07. 2019.

 

Документи везани за активности Агенције за осигурање у Босни и Херцеговини се могу у електронском облику погледати у наставку.

 

Одлука о утврђивању минимума процеса рада у Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини за вријеме трајања штрајка ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 25/19)

 

БУЏЕТ

Одобрени буџет Агенције за осигурање у БиХ за 2018. годину

Годишњи извјештај Агенције за осигурање у БиХ (2017.)

Годишњи извјештај Агенције за осигурање у БиХ (2016.)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА

Преднацрт Извјештаја о раду Агенције за осигурање у БиХ (2018.)

Извјештај о раду Агенције за осигурање у БиХ (2017.)

Извјештај о раду Агенције за осигурање у БиХ (2016.)

 

Нацрт Програма рада Агенције за осигурање у БиХ (2019.)

Програм рада Агенције за осигурање у БиХ (2018.)

Програм рада Агенције за осигурање у БиХ (2017.) 

Програм рада Агенције за осигурање у БиХ (2016.)

 

Средњорочни план рада Агенције за осигурање у БиХ (2019.-2021.)

Средњорочни план рада Агенције за осигурање у БиХ (2018.-2020.)

Средњорочни план рада Агенције за осигурање у БиХ (2016.-2018.) 

 

ДОКУМЕНТИ УСВОЈЕНИ ОД СТРАНЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Анализа усаглашености закона о обавезним осигурањима у саобраћају

Смјернице за оцјену усаглашености закона о обавезним осигурањима у саобраћају 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ВИЈЕСТИ