Е-КОНСУЛТАЦИЈЕ

АНКЕТА

Полиса животног осигурања је:
 

КОНТАКТ

Дубровачка 6/II

71000 Сарајево

Тел: +387 33 554 795

Faкс: +387 33 554 796

E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript


Добро дошли на wеb странице Агенције
21. 12. 2012.

 

  Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини основана је Законом о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 12/04).

Агенција је самостална правна особа са јавним овлаштењима у оквиру свог дјелокруга и надлежности и за свој рад одговара Вијећу министара Босне и Херцеговине.

Сједиште Агенције је у Сарајеву.

Основни задаци Агенције за осигурање у Босни и Херцеговине су да обезбиједи:

  • јединствену примјену закона о осигурању између ентитета, као и осигурање несметане и дјелотворне сарадње између агенција за надзор осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској, те осигурање да се ентитетски закони примјењују и тумаче на правичној основи...

  • да законодавство о осигурању које је на снази у ентитетима, у потпуности буде усаглашено у намјери да осигура једнак и равноправан статус према свим друштвима за осигурање у оба ентитета и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине и да осигура једнаку правну заштитукако за уговараче осигурања, тако и за трећу страну-подносиоце одштетних захтјева;

  • да осигура да законодавство у осигурању у Босни и Херцеговини буде и остане усаглашено са законодавством Европске Уније, које се примјењује на област осигурања;

  • да координирано представља и заступа Босну и Херцеговину у организацијам а које се баве осигурањем на међународном нивоу, те обавља с њима контуинирану сарадњу;

  • да уз континуирану сарадњу са агенцијама за надзор осигурања ентитета и Брчко Дистрикта, рјешава спорове између агенција за надзор осигурања у погледу јединственог тумачења и примјене законодавства и примјене законодавсва о осигурању на нивоу ентитета и Брчко Дистрикта и издаје писмене одлуке и мишљења којима се осигурава јединствена примјена законодавства о осигурању;

  • да осигурава и води све релевантне податке о цјелокупном тржишту осигурања у Босни и Херцеговини.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ВИЈЕСТИ

TMS SISTEM