Е-КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПРЕТРАГА

АНКЕТА

Полиса животног осигурања је:
 

Добро дошли на wеb странице Агенције

 

  Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини основана је Законом о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, бр. 12/04).

Агенција је самостална правна особа са јавним овлаштењима у оквиру свог дјелокруга и надлежности и за свој рад одговара Вијећу министара Босне и Херцеговине.

Сједиште Агенције је у Сарајеву.

Основни задаци Агенције за осигурање у Босни и Херцеговине су да обезбиједи:

  • јединствену примјену закона о осигурању између ентитета, као и осигурање несметане и дјелотворне сарадње између агенција за надзор осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској, те осигурање да се ентитетски закони примјењују и тумаче на правичној основи...

  • да законодавство о осигурању које је на снази у ентитетима, у потпуности буде усаглашено у намјери да осигура једнак и равноправан статус према свим друштвима за осигурање у оба ентитета и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине и да осигура једнаку правну заштитукако за уговараче осигурања, тако и за трећу страну-подносиоце одштетних захтјева;

Опширније...
 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ВИЈЕСТИ